Schriftelijke vragen misstanden bij De Zijl Bedrijven (DZB) Leiden

Square

Op zaterdag 4 maart publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel “Debielen Zonder Begeleiding” over ernstige misstanden bij De Zijl Bedrijven (DZB). Het artikel is geschreven naar aanleiding van meerdere signalen dat de misstanden die DZB in het verleden kende nu nog steeds actueel zijn. De mensen met wie het Leidsch Dagblad heeft gesproken geven aan geen vertrouwen te hebben in de interne vertrouwenspersonen en integriteitscommissie van DZB. Ook raadsleden zijn door medewerkers van DZB in anonieme brieven benaderd met dezelfde signalen. In een vorig artikel heeft het college in de krant aangegeven een onderzoek te starten.

Namens D66 heb ik schriftelijke vragen gesteld in samenwerking met de fracties van het CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en de PVDA

Hieronder zijn de vragen te vinden en hier  met de bijbehorende antwoorden van het college:

  1. Is het college bekend met het artikel “Debielen zonder begeleiding” in het Leidsch Dagblad van zaterdag 4 maart?
  2. Heeft het college eerder signalen ontvangen van dergelijke misstanden bij DZB? Zo ja, welke maatregelen heeft het college toen getroffen? En wanneer heeft het college hierover de raad geïnformeerd? Zo nee, hoe het mogelijk is dat deze signalen niet eerder naar buiten zijn gekomen?
  3. In het artikel worden, naast bedrijfsvoeringsmisstanden, ook strafbare feiten als seksuele agressie gemeld. Heeft het College van dit soort signalen eerder kennisgenomen bijvoorbeeld van de directie van DZB? Wat heeft het College gedaan bij eerdere signalen die duiden op mogelijke strafbare feiten?
  4. Is het college bereid om iedereen die slachtoffer is geworden van deze misstanden te benaderen en hulp te organiseren als dit nodig blijkt te zijn?
  5. Is het college het met ons eens dat dergelijke misstanden een negatief effect hebben op de re-integratie van mensen die weer aan het werk willen?
  6. Een aantal jaren geleden is de directie van DZB een traject gestart die tot een cultuuromslag moest leiden. Weet het College of de directie dit traject geëvalueerd heeft en dit periodiek gemonitord heeft in de loop der jaren?
  7. Wethouder Damen heeft in het Leidsch Dagblad eerder aangegeven een onderzoek te starten. Wordt dit onderzoek door een onafhankelijke organisatie uitgevoerd? En wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?

Op dit moment is er een vertrouwenspersoon voor het sociale domein in de vorm van het AKJ, een landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp. We hebben meerdere signalen ontvangen dat de vertrouwenspersonen onvindbaar zijn. Eerder is het college verzocht in de commissievergadering van Onderwijs en Samenleving om er zorg voor te dragen dat duidelijk wordt dat de vertrouwenspersonen voor het hele sociale domein zijn. Echter staat er tot de dag van vandaag op de website waar naar verwezen wordt “vertrouwenspersonen in de jeugdhulp” in plaats van “vertrouwenspersonen in het sociale domein”.

  1. Is het college bereid om op korte termijn er nu voor te zorgen dat er duidelijk gecommuniceerd wordt dat de vertrouwenspersonen er voor het hele sociale domein zijn in de gemeente Leiden? En hierbij aandacht te geven aan de onafhankelijkheid van de vertrouwenspersonen en de belofte dat klachten serieus worden genomen en opgepakt.

 

Lodi Van Brussel (D66)
Marc Gaulard (D66)
Joost Bleijie(CDA)
Maurice Hoogeveen (VVD)
Ashley North (GL)
Mart Keuning (CU)
Anna van den Boogaard (PVDA)

*foto unity.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.