Kindpakket: Geef ieder kind een goede start

Square

Kinderen in minima-gezinnen lopen een groot risico om op te groeien met een achterstand. D66-raadslid Lodi van Brussel wil dat de gemeente Leiden een Kindpakket ontwikkelt op basis van de bestaande regelingen. Daarmee wordt het makkelijker voor ouders met kinderen om gebruik te maken van deze regelingen.

Van Brussel: “Kinderen mogen nooit de dupe worden van armoede. D66 wil dat ieder kind de kans krijgt op een goede start en met voldoende kansen om zich te ontwikkelen.” In het Kindpakket wordt voorzien van de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken die nodig zijn om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan vouchers voor basisbenodigdheden zoals een stel winter- en zomerkleren, lessen voor een zwemdiploma, een bibliotheekpasje, toegang tot lokaal openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve of culturele ontwikkeling.

In Leiden is afgelopen jaar het minimabeleid verruimd door het verhogen van de inkomensgrens van 110% naar 120% van de bijstandsnorm en is het mogelijk gemaakt om tegelijkertijd aanspraak te maken op zowel het Jeugdcultuurfonds als het Jeugdsportfonds. Het Kindpakket moet eenvoudig aan te vragen zijn en rechtstreeks ten goede komen aan het kind.

Hieronder kunt u de volledige schriftelijke vragen vinden:

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders

Kinderen in minima-gezinnen lopen een groot risico om op te groeien met een achterstand. D66 wil dat ieder kind de kans krijgt op een goede start, met voldoende kansen om zich te ontwikkelen. Volgens artikel 27 van het VN-Kinderrechtenverdrag[1] hebben kinderen recht op een passende levensstandaard. Ouders moeten daarvoor zorgen binnen hun mogelijkheden en de staat ondersteunt hen daarbij. De Kinderombudsman heeft al eerder een aantal onderzoeken[2] uitgevoerd naar kinderen in armoede en kwam met de aanbeveling om als gemeente een Kindpakket te ontwikkelen. In het Kindpakket wordt voorzien van de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken die nodig zijn om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan vouchers voor basisbenodigdheden zoals een stel winter- en zomerkleren, lessen voor een basiszwemdiploma, een bibliotheekpasje, toegang tot lokaal openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve of culturele ontwikkeling. Een Kindpakket moet eenvoudig aan te vragen zijn en rechtstreeks ten goede komen aan het kind.

In Leiden hebben we meerdere regelingen voor minima en ook specifiek aandacht voor kinderen. Het afgelopen jaar is ons minimabeleid verruimd door het verhogen van de inkomensgrens van 110% naar 120% van de bijstandsnorm en hebben we het mogelijk gemaakt om tegelijkertijd aanspraak te maken op het Jeugdcultuurfonds als wel het Jeugdsportfonds. Als raad hebben we nadrukkelijk gevraagd om meer bekendheid te geven aan ons minimabeleid en aan deze verbeteringen.

In lijn met het advies van de Kinderombudsman wil D66 dat de gemeente Leiden een Kindpakket ontwikkelt op basis van de bestaande regelingen, zodat het makkelijker voor ouders wordt om ervoor te zorgen dat hun kinderen niet de dupe worden van armoede.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met D66 eens dat kinderen nooit de dupe van armoede mogen worden?
  1. Is het college bekend met artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag en het advies van de Kinderombudsman om als gemeente een Kindpakket te ontwikkelen?
  1. Is het college bereid om op basis van de bestaande regelingen een Kindpakket te ontwikkelen, zodat het makkelijker wordt voor ouders met kinderen om gebruik te maken van deze regelingen? Zo ja, op welke termijn kunnen Leidenaren hiervan gebruik maken? Zo nee, waarom niet?
  1. Is het college bereid het ‘Kindpakket’ onderdeel te laten zijn van het nieuwe integrale overkoepelende jeugdbeleid dat in 2016 tot stand komt? Zo nee, waarom niet?

Het afgelopen jaar bleek dat het college wel wist hoeveel aanvragen er per jaar gedaan worden in het kader van het minimabeleid maar dat zij niet wist om hoeveel huishoudens het ging.

  1. Heeft het college inmiddels in beeld hoeveel huishoudens gebruik maken van het bestaande minimabeleid en hoeveel huishoudens met kinderen?

Namens de fractie van D66,

Lodi van Brussel

 

[1] http://www.kinderrechten.nl/images/13/195.pdf

[2]http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fckuploaded/2013.KOM004KindereninArmoede.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.